Agenda

Agenda

Clica a la imatge i accediràs directament a la informació

més detallada de l'activitat.

Dimarts

Gestió d'Emocions

10.00 h.

Divendres

10.00 h.